Museum vaassen historie

organisatie

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Vaassen Historie:

Voorzitter : Marion Voetelink
Penningmeester: Klaas Limburg
Secretaris: Astrid Schumacher

De overige bestuursleden zijn Frans Schumacher, Antonie Nienhaus en  Gerrit Kamphuis.

De Stichting Vaassen Historie heeft een aantal werkgroepen:

 Werkgroep collectiebeleid:

Inventariseren en rubriceren van de collecties en van nieuw binnengekomen materiaal

Aandragen van voorwerpen voor de inrichting en thema-posities

Verkrijgen van de voor een expositie vereiste voorwerpen bij derden, zoals verzamelaars, musea enzovoort

Verzorgen van de administratie betreffende inname en uitgifte van voorwerpen

Samenstellen van exposities in samenwerking met de werkgroep inrichting

Werkgroep inrichting:

Inrichten van het museum met basis-exposities en wisselende tentoonstellingen

Aanpassen en onderhouden van de expositieruimte en de inrichting

Uitwerken van thema’s

Samenstellen van exposities in samenwerking met de werkgroep collectiebeleid

Werkgroep publiciteit (PR):

Zorgen voor media-aandacht

Schrijven van artikelen over historische onderwerpen 

Samenstellen van folders, brochures en nieuwsbrieven

Verzamelen van historische informatie

Up-to-date houden van de website

Werkgroep educatie:

Opstellen van lesbrieven over exposities

Verzorgen van presentaties, rondleidingen en excursies voor onder andere basisschoolleerlingen

Organiseren van huiskamercultuuravonden

Werkgroep digitalisering:

Digitaliseren van documenten, foto- en filmmateriaal

Archiveren en beheren van digitaal materiaal op de NAS van het museum

Geschikt maken van digitaal materiaal voor publicatie

Verzorgen van het interactieve deel van de exposities

Werkgroep facilitair:

Schoonhouden van alle ruimtes

Verrichten van hand- en spandiensten

Ontstaan Stichting Vaassen Historie

De drie stichtingen Broken Wings '40-'45, Oud-Vaassen en Vaassen Reünie zijn in 2006 gestart met besprekingen om samen een historisch museum in Vaassen op te richten zodat de verzamelde memorabilia aan het publiek getoond kunnen worden. Op 18 september 2008 is de Stichting Vaassen Historie notarieel opgericht. Directe aanleiding voor oprichting van de Stichting Vaassen Historie was het verkrijgen van een ruimte in Vaassen om de verzamelde voorwerpen te kunnen tentoonstellen. Het materiaal lag opgeslagen op diverse locaties in Vaassen. De conditie waaronder deze materialen werden bewaard was niet ideaal. Gevreesd werd dat behoud ervan voor de toekomst niet kon worden gewaarborgd. Visualisatie van de Vaassense historie zou daarmee ernstig in het gedrang komen. Eind 2008 werd de huidige locatie, Dorpsstraat 73, in het centrum van Vaassen door Smit H.J. beschikbaar gesteld en in 2009 werd de ruimte betrokken. De locatie biedt een expositieruimte van ruim 150 m2, een opslag- en vergaderruimte/mediatheek. De archiefruimte is elders (in de directe omgeving) ondergebracht. Het museum heeft op 17 april 2009 (bevrijdingsdag van Vaassen) voor het eerst de deuren voor het publiek geopend. De officiële opening was op 25 september 2009.

privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich houden aan de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Stichting Vaassen Historie heeft de bescherming van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring leest u hoe we met gevoelige gegevens omgaan en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.