Museum Vaassen Historie

Educatief programma

In de cultuurleerlijn van de gemeente Epe verzorgt museum Vaassen Historie het volgende:

GROEP 4: Thema “Gezocht: Museumassistent!”
Deze les wordt in het museum gegeven!

In deze lessen kruipen leerlingen in de huid van een inspecteur, een bezoeker, een assistent en een inrichter van het museum.

Een museum bestaat niet alleen uit een tentoonstellingsruimte. In het museum ook andere ruimtes aanwezig, zoals kantoor, toilet en keuken en een opslagruimte.

Aan de hand van foto’s van objecten uit verschillende collecties gaan de leerlingen in tweetallen op zoek naar deze objecten.

Er is een aantal nieuwe voorwerpen binnengekomen. Aan de museumassistent de taak een gekozen voorwerp te onderzoeken aan de hand van een werkblad. 

De kinderen krijgen aan het eind van de les het diploma ‘Museumassistent’.

GROEP 7: Thema ‘Raderen Draaien Vaassen’   (watermolens en papierindustrie).

Het is van belang dat de eerste les van het thema wordt behandeld in de klas.
De fietstocht sluit hier op aan.

GROEP 8: Thema “Om niet te vergeten” (verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Vaassen).  Fietstocht!

In oorlogstijd staan ​​mensen voor belangrijke keuzes. In deze les horen de leerlingen van mensen die in deze tijd keuzes moeten maken. Wie koos ervoor om te gaan voor vrijheid?   Wie collaboreerde met de Duitse bezetter? En waarom geeft iemand onderdak aan onderduikers? De leerlingen bekijken plekken in Vaassen waar deze verhalen zich hebben afgespeeld.

GROEP 8: Thema “Om niet te vergeten”  (Verscholen Dorp in Vierhouten).  Fietstocht!

Daarnaast is ook een bezoek met de klas aan het museum mogelijk en wij bieden dan een rondleiding aan onder deskundige begeleiding.

De kosten van een rondleiding zijn 50 euro per groep.

Van vorige exposities zijn de volgende lesbrieven beschikbaar:

De Baronnenlijn

Huishouden in de jaren 50 en 60

Watermolen

Toverlantaarn

Films

Over de meeste onderwerpen zijn ook films beschikbaar.