Museum Vaassen Historie

exposities

Thema-expositie voor 2022/2023 is:

De geschiedenis van de "Rossumdaerpers"

van de elfde van de elfde 2022 tot en met 25 februari 2023

Historie

Zou de familie Isendoorn à Blois ooit hebben beseft dat haar invloed verschillende eeuwen na haar dood nog steeds voelbaar zou zijn in Vaassen? Toch is het zo. Elk jaar gaan er duizenden mensen uit hun dak tijdens het carnaval met De Rossumdaerpers dankzij een traditie die deze mensen honderden jaren geleden mogelijk maakten. De kasteelheren van De Cannenburch bleven in de reformatie het katholieke geloof trouw, waardoor mensen met dat geloof redelijk veilig in Vaassen konden wonen. Zodoende zochten velen de beschutting van het kasteel en heeft het dorp in vergelijking met de rest van de omgeving een vrij grote katholieke gemeenschap. De familie Isendoorn à Blois stimuleerde in de loop der eeuwen ook de tradities die bij het geloof hoorden en één ervan is carnaval. Uit een zorgvuldig bijgehouden kasboek blijkt dat rond 1750 Hendrik van Isendoorn jaarlijks mestkalveren ter beschikking stelde aan de Vaassense bevolking om het carnaval extra luister bij te zetten. De activiteiten hadden in de jaren daarna langdurig plaats op kleine schaal en werden steeds georganiseerd door verschillende groeperingen. In de jaren vijftig en zestig ontstond er langzaam maar zeker steeds meer ‘vastigheid’ in de activiteiten. Het waren vaak dezelfde mensen die de avonden organiseerden en de activiteiten traden ook meer naar buiten. Vanaf 1962 werkten de verschillende groeperingen al samen, waarna er vanaf 1964 ook optochten werden gehouden. Het was dus geen verrassing dat in het najaar van 1967 een carnavalsvereniging werd opgericht. In het clubhuis van voetbalvereniging KCVO werden de knopen doorgehakt en maakte het dorp kennis met De Roje Hane. De Raad van Elf was snel bij elkaar getrommeld. De optocht voerde van de Kouwenaarschool naar Maartenshof en de doorluchtige hoogheden zaten op de brandweerwagen van de Vaassense brandweer. Vandaar ook de naam Roje Hane. De feesten vonden meestal plaats in Maartenshof, waarbij het iedere keer een kwestie van veel improviseren was om alle activiteiten van de grond te krijgen en de aanwezigen te plezieren op een leuk feest. Vanaf 1978 had het vierdaagse evenement plaats in een tent op de parkeerplaats tegenover kasteel Cannenburch. Een ander belangrijk feit was de naamsverandering in De Rossumdaerpers om de gevoelige politieke lading die De Roje Hane had gekregen weg te nemen. In het begin van de jaren tachtig groeide carnaval in Vaassen uit tot een megafeest met honderden belangstellenden voor de verschillende programmaonderdelen. De volgende push voor De Rossumdaerpers volgde in 1986 met de verhuizing naar De Wieken. Sindsdien is de club niet meer afhankelijk van weersomstandigheden. Het betekende een volgende stap in een alsmaar aanhoudende ontwikkeling van het carnaval in Vaassen, dat natuurlijk tijdens de vier dagen feest wordt omgedoopt tot Rossumdaerp. In 2022, 55 jaar na de oprichting, is de Wieken nog steeds het middelpunt van de carnavals activiteiten. (bron: Vaassenonline en de website van De Rossumdaerpers)