Museum Vaassen Historie

exposities

Exposities voor 2024

in en om de
St. Martinusparochie

PAROCHIECOMPLEX St. Martinus’ bestaande uit KERK, PASTORIE met KOETSHUIS, BEGRAAFPLAATS, ZUSTERKLOOSTER en KLEUTERSCHOOL. Het complex is gelegen in de voormalige buurtschap Oosterhof aan de noordoostelijke rand van het dorp Vaassen. De oorsprong van een katholieke kerk op deze plaats gaat terug tot de eerste helft van de achttiende eeuw, toen er een schuilkerk werd gevestigd in het oude huis Den Oosterhoff, dat in eigendom was van het nabijgelegen kasteel Cannenburch. Vanaf de Reformatie werden reeds diensten op de Cannenburch gehouden. Wellicht is het huis Den Oosterhof verwerkt in het achterhuis van de huidige pastorie (1875), die zichtbaar een oudere oorsprong kent. Op het terrein moet reeds omstreeks 1829 een begraafplaats zijn ontstaan, later in de negentiende eeuw werd er een waterstaatskerk gebouwd die in 1917 werd vervangen door de huidige kerk naar ontwerp van architect HERMAN KROES. In de jaren twintig werd het complex uitgebreid met de, inmiddels afgebroken, lagere Gerardus Majella school (1920), waarin  tevens een verenigingslokaal was ondergebracht. Een ZUSTERKLOOSTER (Theresiahuis’) en een KLEUTERSCHOOL (Maria-Bewaarschool’) werden in 1929 toegevoegd, voor de Zusters van Onze Lieve Vrouw uit Amersfoort. Het klooster werd ontworpen door architect  A. HARDEMAN. Het samenhangende complex dat zo ontstond speelde een grote rol in het proces van katholieke emancipatie op de Veluwe, waardoor het dorp de reputatie kreeg van katholieke enclave op de Veluwe’.