Museum Vaassen Historie

Educatief programma

In de cultuurleerlijn van de gemeente Epe verzorgt museum Vaassen Historie het volgende:

GROEP 4: Thema “Gezocht: Museumassistent!”
Deze les wordt in het museum gegeven!

Voorbereiding op school: De leerkracht heeft de eerste les van het thema Museumassistent gegeven in de klas. De inhoud van de al bestaande algemene lessen is te vinden op reizenindetijd.nl (themapagina Museumassistent/ voor de leerkracht / inleiding en bij themapagina Museumassistent / activiteiten in de klas).

Bezoek museum: In deze les kruipen leerlingen in de huid van een inspecteur, bezoeker, assistent en inrichter van het museum. Ze ontdekken wat de verschillende verzamelingen van het museum met elkaar te maken hebben, nemen een kijkje achter de schermen en stellen zelf een expositie samen.

GROEP 7: Thema “Raderen Draaien Vaassen” (watermolens en papierindustrie).

Het is van belang dat de leerkracht eerst de eerste les van het thema heeft gegeven: Kaartkijken. Deze les handelt over de betekenis van het landschap waarin je woont voor het werken van de bewoners van de streek. De fietstocht sluit hierop aan.

De eerste les is te vinden op www.reizenindetijd.nl (themapagina Mijn huis staat in/ voor de leerkracht / inleiding en bij themapagina / activiteiten in de klas: Kaartkijken).

GROEP 8: Thema “Om niet te vergeten” (verhalen over de 2de W.O. in Vaassen). Fietstocht!

In oorlogstijd staan mensen voor belangrijke keuzes. In deze les horen de leerlingen verhalen over mensen die keuzes maakten in oorlogstijd. Wie koos ervoor om te gaan vechten voor vrijheid? Wie collaboreerde met de Duitse bezetter? En waarom geeft iemand onderdak aan onderduikers? De leerlingen bekijken plekken in Vaassen waar deze verhalen zich afspeelden en denken na over de keuzes die deze mensen in oorlogstijd maakten.

GROEP 8: Thema “Om niet te vergeten” (Verscholen Dorp in Vierhouten). Fietstocht!

Daarnaast is ook een “gewoon” klassenbezoek aan het museum mogelijk. Hiervoor hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Museum Vaassen Historie zorgt voor een rondleiding met deskundige uitleg.

De leerkracht van de groep is bij de presentatie aanwezig en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

Tijdig een afspraak maken voor een bezoek. Wij zijn n.l. afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers.

Per 10 leerlingen extra begeleiding.

De kosten van een rondleiding zijn per groep 25 euro.

Van voorgaande en lopende thema-exposities zijn lesbrieven beschikbaar. De onderwerpen zijn o.a.:

Bouwen in Vaassen;

De Molukse gemeenschap;De Baronnenlijn – de verdwenen spoorlijn van Apeldoorn naar Hattemerbroek;

Het huishouden in de jaren 60-70;

Beken, sprengen en watermolens;

De toverlantaarn.

Films

Over de meeste onderwerpen zijn ook films beschikbaar.