Museum Vaassen Historie

Educatief programma

In de cultuurleerlijn van de gemeente Epe verzorgt museum Vaassen Historie het volgende:

GROEP 4: Thema “Gezocht: Museumassistent!”
Deze les wordt in het museum gegeven!

Voorbereiding op school:  De leraar heeft de eerste les van het thema Museumassistent gegeven in de klas. De inhoud van de al bestaande algemene lessen is te vinden op  de pagina  Museumassistent  / voor de reizen / inleiding en bij themapagina  Museumassistent /  activiteiten in de klas).

Bezoek museum: In deze les leerlingen in de huid van een inspecteur, bezoeker, assistent en inrichter van het museum.

Een museum bestaat niet alleen uit een tentoonstellingsruimte. In het museum zijn ook andere ruimtes aanwezig, zoals een kantoor, een depot van een werkruimte waar een tentoonstelling wordt voorbereid (inspecteur).

Aan de hand van gefotografeerde objecten uit de verschillende collecties gaan de leerlingen in tweetallen op zoek naar deze objecten (bezoeker).

Er zijn een aantal nieuwe voorwerpen binnen gekomen. Aan de museumassistent de taak een gekozen voorwerp te onderzoeken aan de hand van een werkblad. De kinderen krijgen aan het eind van de les het diploma museumassistent.

GROEP 7: Thema “Raderen Draaien Vaassen”  (watermolens en papierindustrie).

Het is van belang dat de eerste de eerste les van het thema heeft gegeven. Deze les handelt over de betekenis van het landschap waarin je woont voor het werken van de bewoners van de streek. De fietstocht  sluit hier aan.

De eerste les is te vinden op  www.reizenindetijd.nl  (themapagina  Mijn huis staat in / voor de leraar / inleiding en bij themapagina / activiteiten in de klas).

GROEP 8: Thema “Om niet te vergeten” (verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Vaassen).  Fietstocht!

In oorlogstijd staan ​​mensen voor belangrijke keuzes. In deze les horen de leerlingen over mensen die keuzes in verhalen oorlogstijd. Wie koos ervoor om te gaan voor vrijheid? Wie collaboreerde met de Duitse bezetter? En waarom geeft iemand onderdak aan onderduikers? De leerlingen bekijken plekken in Vaassen waar deze verhalen zich afspelen en denken over de keuzes die deze mensen in oorlogstijd volledig.

GROEP 8: Thema “Om niet te vergeten”  (Verscholen Dorp in Vierhouten).  Fietstocht!

Daarnaast is er ook een “gewoon” klassenbezoek aan het museum mogelijk. Wij regelen de volgende uitgangspunten:

Museum Vaassen Historie zorgt voor een rondleiding met deskundige.

De verantwoordelijke van de groep is bij de presentatie aanwezig en is voor de goede gang van zaken.

Tijdig een afspraak maken voor een bezoek. Wij zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers.

Per 10 leerlingen extra begeleiding.

De kosten van een rondleiding zijn per groep 50 euro.

Van lopende en lopende thema-exposities zijn lesbrieven beschikbaar. De onderwerpen zijn oa:

Lesbrief-De Baronnenlijn

Huishouden in de jaren 50 en 60

Watermolen_lesbrief

Toverlantaarn-lesbrief

Films

Over de meeste onderwerpen zijn ook films beschikbaar.