Marktplein 7 Nederlandse Hervormde Kerk 

Vroeger
Nu
Previous slide
Next slide

 

De markt met de Dorpskerk begin 1900. Rechts een deel van het  arrestantenlokaal. Omdat de verdachten vaak de kerkdiensten verstoorden, werd het gebouw, mede vanwege de slechte staat, in 1929 afgebroken. Het terrein rondom de kerk diende tot 1829 als begraafplaats voor Vaassen. Dorpen met meer dan duizend inwoners moesten daarna een begraafplaats hebben buiten de bebouwde kom. De begraafplaats is in 1852 verdwenen.

Omdat de kerk in 1932 een gasaansluiting kreeg, moest er worden gegraven. Er werden toen menselijke resten gevonden.

 

Bij de aanleg van het nieuwe marktplein in 1997 werden op een braakliggend terrein aan de Laan van Fasna skeletresten gevonden in gestorte aarde, afkomstig van het marktplein.

Bij de reconstructie van het marktplein in 2019 ging men zorgvuldiger te werk. Aan de noordoostkant vond men 55 graven waarvan er 37 nog geheel intact waren.