Kerkweg Diaconiewoningen

Vroeger
Nu
Previous slide
Next slide

De Kerkweg, gezien richting het dorp, vanouds het Kerkepad geheten. In het midden de Hervormde Kerk. Rechts een blok van vier diaconiehuisjes. Deze huisjes, in de volksmond armenhuizen genoemd, zijn in 1924 gebouwd in opdracht van de Hervormde diaconie. Ze boden onderdak aan vier gezinnen.

In de meest rechtse woning heeft opoe Karrebeld gewoond, ze was later de oudste bewoner van de Speulbrink. De huizen zijn in 1961 gesloopt ten behoeve van de bouw van het bejaardencentrum, in 1963 in gebruik genomen. De grond werd geschonken door N. Mulder te Kate.

Voor het bedenken van de naam werd een wedstrijd uitgeschreven.

Willem Terwel kwam na onderzoek met de naam Speulbrink.

Ook werd het winkelhuis van A. v.d. Broek en het oude winkeltje van

G.Tenkink afgebroken. De Kerkweg kreeg door de bouw van de Speulbrink een lus naar links.