Dorpsstraat 35   De Valk

Vroeger
Nu
Previous slide
Next slide

Herberg De Valk was begin 1800 eigendom van Frederik Carel Theodor baron Isendoorn à Blois, bewoner van kasteel Cannenburch. Teunis Kelderman, huisknecht op het kasteel, pachtte jarenlang de herberg. In een uitgave van een boekje ‘Ons mooi Nederland’ uit 1918 wordt de herberg omschreven als een beruchte ontmoetingsplek voor bekkensnijders. Onder invloed van de nodige jenever probeerde men elkaar in het gezicht te snijden. Als een soort volksvermaak ging het er ruw aan toe.

Volgens de schrijver van onderstaand krantenbericht uit 1927 was aan die slechte reputatie van het café nu een einde gekomen.

“Vaassen – De kerstdagen, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag kenmerkten zich door een rustig verloop, geen wanklanken noch dronkenmanspartijen zijn waargenomen. Als men eens een nog korten tijd terug ziet, dan moet men zeggen: De mensch is tot ontwikkeling gekomen. Vroeger kenmerkten Vaassen zich op zulke dagen door vechtpartijen en dronkenschap, hoe anders is het thans. Het café De Valk waar zich vroeger menige vechtpartij heeft afgespeeld is veranderd in een inrichting waar ieder komen kan en waar men thans rustig kan vertoeven, Zondags vooral heerst er gezellige drukte.”

In 1961 kocht de gemeente het pand en liet het slopen om plaats te maken voor de ABN-bank (nu sportschool Femmefit).