Dorpsstraat 66-1  De pastorie

Vroeger
Nu
Previous slide
Next slide

Rechts is nog net het doktershuis te zien en links zien we de pastorie. Dominee J.H. Geselschap die destijds in villa Rusticana aan de Veenweg woonde, wilde een betere dienstwoning dichter bij de kerk.

In 1902 kochten twee leden van het College van Kerkvoogden het in 1895 gebouwde pand aan de Dorpsstraat. Ds. Geselschap woonde tot 1924. Bewoners na hem waren de dominees Van der Zee en Van Deelen en Pop. In 1946 kwam dominee Kalmijn naar Vaassen en tot 1961 woonde hij hier met zijn gezin. In dat jaar werd de pastorie afgebroken en een gebouw van de Coöperatieve Raiffeisenbank kwam ervoor in de plaats. 

Van 1971 tot 2003 was hier het politiebureau gevestigd. Na afbraak kwam op deze plek het huidige complex met op de begane grond winkels.