Deventerstraat 004

Op deze plek, naast café de Valk, was vroeger een ladderfabriek gevestigd, die in 1927 uitbrandde. Enkele schuren die gespaard bleven werden verhuurd aan allerlei ondernemers. Het taxibedrijf van Karel Stoevenbeld bijvoorbeeld stalde hier zijn taxi's.

De familie Beugelink opende hier in 1929 (foto) een elektriciteitszaak. Mevrouw Beugelink runde de winkel waarin o.a. lampen, radio's en stofzuigers werden verkocht. Ook verkocht men daar al langspeelplaten. In 1945 heeft A.J. Proper de zaak overgenomen en is later naar de andere zijde van de straat verhuisd. Later heeft vishandel Meijland hier nog gezeten.

Nu staat er een kantoorpand waarin voorheen ACV Financieel Fiscaal Advies BV en nu Tijmen Kroes makelaardij en financieel advies is gevestigd.

Bron: o.a. www.lohuizerbrink.nl

Deventerstraat 006

Dit huis werd in de jaren vijftig bewoond door de familie Benjamin. Toen autorijschool Roffel er zich had gevestigd, is het huis grondig verbouwd. Daarna heeft Reusken, eigenaar van het naastgelegen installatiebedrijf en baderie, er gewoond.

Deventerstraat 008-10

In het begin van de vorige eeuw waren er meerdere ijzersmederijen in Vaassen. Eén daarvan was Arend Willem Jonker die met zijn bedrijf was gevestigd aan de Deventerstraat, hoek Molenstraat (foto 1). Later namen twee zonen de smederij over. In de loop van de jaren werd de handel in ijzerwaren en kachels en haarden steeds belangrijker en werd er een showroom gemaakt (foto 3). In 1977 werd het bedrijf verkocht aan loodgieter Nol Reusken. De winkel in gereedschappen en ijzerwaren werd door Reusken voortgezet en de werkplaats was voor zijn installatiebedrijf. Na diverse verbouwingen werd de winkel een showroom voor sanitair onder de naam “Baderie” (foto 5). Zoon Toon Reusken verplaatste het bedrijf naar de Laan van Fasna.

In het pand aan de Deventerstraat was na een periode van leegstand enkele jaren de kringloopwinkel van Woord en Daad gevestigd (foto 6). Deze kringloopwinkel wordt voortgezet aan de Jan Mulderstraat en de geruchten gaan dat de panden op de hoek Deventerstraat-Stationsstraat worden gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

Deventerstraat 012

De schrijfster Marie Koning getrouwd met de huisarts Metz stelde in 1917 een gedeelte van haar woning beschikbaar als bibliotheek. Later verhuisde deze bibliotheek voor een korte periode naar de oude ULO school aan de Dorpsstraat, waarna de boeken een plaats kregen in de oude Dorpsschool. In 1957 werd een openbare leeszaal in Vaassen in gebruik genomen. De ruimte aan de Stationsstraat 7 moest gedeeld worden met de hulpsecretarie. In 1963 verhuisde de bibliotheek naar het pand aan de Deventerstraat 12. Aangezien het gebouw echter niet voldeed aan de eisen van de Rijksinspectie voor Openbare Lees- zalen moest een nieuwe locatie worden gevonden. Dat werd aan de Kerkweg.

In het pand aan de Deventerstraat 12 heeft ook schilder Dusseljee gezeten en Handels- en Nijverheidsbedrijf De Wulfter van J. van Rijssen. De laatste jaren was het pand in gebruik door de Wereldwinkel en daarna door kledingatelier Joyce.

Bronnen: De openbare bibliotheek, een artikel van Ans Vedder-Vernooy en het artikel over Marie Metz-Koning van J .E.H. in het boek 1100 jaren Vaassen, Frans Schumacher.

Deventerstraat 018

In de achtertuin van de Deventerstraat 20 werd door Gerrit Hendrik Westhof, gehuwd met Petronella Wilhelmina Reuvekamp, in 1920 een huis gebouwd dat nu het adres Deventerstraat 18 heeft. Gerrit Herman was jarenlang wethouder van de gemeente Epe en was de vader van winkelier Johannes Gerrit Westhof. Na Gerrit Westhof woonde hier Carel de Rooy de vroegere molenaar, daarna diens dochter die met A. J. Koerhuis getrouwd was. Gerrit Jan van Olst werd de volgende bewoner van dit huis. Het huis is nu bereikbaar via een smal pad vanaf de Deventerstraat.

Vroeger en nu snelmenu