Waterstraat 10

Net buiten de bebouwde kom van Vaassen loopt de Waterstraat. Aan Waterstraat ten de oosten van de Apeldoornseweg stond een woning met grote schuren en een hooiberg. Het was niet bepaald een boerderij om te zien. Het stond echter opgenomen in de lijst van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (foto 1). Ondanks dat is het geheel gesloopt en in 2012 is er een villa op deze ruime kavel gebouwd.

Westerenkweg

In dit huisje woonde 'kippendokter' Willem Langevoort (1904-1966). Toen hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in de papierfabriek van Van Delden mocht werken, heeft dezelfde Van Delden hem de mogelijkheid geboden om op deze plek kippen te gaan houden. Het huisje moest later verdwijnen vanwege woningbouw (Hindehoek-Evershoek). Op de tweede foto zijn de rijtjeswoningen aan de Krugerstraat-De Wetstraat te zien. De derde foto is gemaakt vanaf de Krugerstraat kijkend naar de Westerenkweg. Uiterst rechts staat het boerderijtje. De laatste foto toont de kippenschuren achter de woning.

Bron: o.a. Vaassens Weekblad.

Westerenkweg 19

In 1963 wordt de nieuwe Kalmijnschool (foto 1) met 180 leerlingen in gebruik wordt genomen.

De volgende twee foto's zijn in 1965 gemaakt door dr. G. Schermers. Vanaf de Krugerstraat kijkend naar de Westerenkweg. In dat jaar krijgen de kleuters van de Kalmijnschool hun eigen school: Rozemarijntje.

Als in 1971 de woonoordschool wordt opgeheven, komen er 60 leerlingen bij en vindt er een afsplitsing plaats: de scholen ’t Berkenholt en ’t Eekhoorntje. De 15 jaren oude lagere school wordt in delen afgebroken en op dezelfde plek verrijst een nieuw schoolgebouw. In 1985 gaan kleuter- en lagere school samen verder als basisschool onder nieuwe naam “de Westerenk”.

In 2012 is de school geheel gerenoveerd. Door het samengaan met ‘t Berkenholt werd de school flink uitgebreid en ook de naam veranderde. De school heet nu ‘t Mozaiek.

Woestijnweg - Picobult

Op 8 mei 1972 meldde de Nieuwe Apeldoornse Courant dat men was begonnen met het afgraven van deze heuvel (foto 1). In opdracht van de bouwmaatschappij Hewakon begon het Gelderse Expeditie- en Overslagbedrijf uit Arnhem met dit karwei. Men hoopte dat binnen een week of acht de klus geklaard zou zijn. Op de lege plek zouden dan tachtig woningen gebouwd kunnen worden. Volgens berekeningen-had de Picobult een inhoud van 20.000 kubieke meter.

De bult dankt zijn naam aan een Duits aannemersbedrijf, de firma Pistor & Co. Dit bedrijf was verantwoordelijk voor de bouw van de arbeiderswoningen van de Vulcanus en werden ook wel Picohuizen genoemd. Toen de Vulcanus nog een echte ijzergieterij was maakte men daar gebruik van vormzand en vulzand. Om dit zand te verkrijgen en het afval kwijt te raken had de fabriek zelf verschillende stukjes land in eigendom. Op zo'n terrein, gelegen tussen de Woestijweg, de van Riebeeckstraat en de Potgieterstraat (foto 2 en 3), verscheen ook de Picobult. De kuil die natuurlijk eerst ontstond werd later weer gevuld met het afvalzand, wat door de vermenging met afval vrij vruchtbaar zou zijn geworden. Het bewijs daarvan zou het goed groeiende hout op de bult zijn geweest. Vrij kort na de oorlog was de kuil niet alleen geheel gevuld, maar rees de heuvel hoog boven de omgeving uit. Dat de bult niet is uitgegroeid tot een berg kwam doordat de gemeente het afvalzand ging gebruiken voor het verharden van zandwegen. Toen de Vulcanus met het afvalzand naar een ander stuk grond begon te rijden is men gaan uitkijken naar een koper voor het terrein met de bult. De heuvel kreeg sindsdien verschillende eigenaars en allemaal hebben ze schijnbaar geprobeerd er iets mee te doen. Maar niemand heeft de kans gekregen om er te bouwen of zelfs maar het vormzand weg te krijgen. De bult werd een echt probleem toen hij langzamerhand midden in de bebouwing kwam te liggen. Voor de Vaassenaren die er tegenaan moesten kijken werd het een berg van ergernis, maar gelukkig voor hen, de gemeente en de stedenbouwkundige dienst verdween de bult uit het Vaassense landschap. Op de laastste twee foto's is de sneeuwpret op de Picobult en de wateroverlast aan de van Riebeeckstraat te zien.

Bron: Frans Schumacher, Vaassens Weekblad.

Woestijnweg 023

Een foto uit 1948 waar de achterkant van de huizen aan de Spechtstraat al zichtbaar zijn en men net is begonnen met de bouw van de woningen aan de Woestijnweg.

De Woestijnweg in 1964 met links een serie woningen en rechts nog open terrein. ook wel bekend als de Picobult.

Dezelfde plek nogmaals gefotografeerd ruim 50 jaar later. Met opnieuw de vuilnisbakken aan de weg, (wel een stuk groter) en een flinke bomenrij. Op de open plek linksvoor op de foto werd later een winkel gebouwd waar dierenspeciaalzaak Rencis jarenlang in was gevestigd.

In 2016/2017 zijn de woningen gerenoveerd en aan de gevel zijn wit geschilderd wat de woningen een geheel ander aanzien geeft.

Foto's jaren '60: dr. G. Schermers.

Vroeger en nu snelmenu