Hattumseweg 12

Op deze plek stond een watermolen, gebouwd na 1660, het jaar waarin alle waterrechten om Vaassen aan de Cannenburgh kwamen. Pachter was Berent Abrahams Broekhuysen. Het was een enkele molen. Pas in 1693 bouwde Broekhuysen nog een molen. In 1721 werden de opstallen verkocht aan de vrouwe van de Cannenburgh. Zij verpachtte de molen van 1722 tot 1729 aan Jannis Knuppel. In 1732 kregen Johannes Gerrits en Aertien Lubbers de pacht van de molen. Na het midden van de 18e eeuw lijkt nog sprake te zijn van één molen. Vanaf 1808 is Aart Jonker pachter, in 1833 gevolgd door Bartus Ter Wel en deze achtereenvolgens door Pannekoek (1840) en Sanders.

In 1864 werd Johannes Antonius Mentink pachter van de waterpapiermolen, de Hattemsche molen genaamd, met twee woonhuizen, droog- en bouwschuur en zaadberg. Mentink werd in 1871 eigenaar en begon er een wasserij. In 1900 vroegen Gerrit Gelderman en Cornelis Bagerman vergunning voor oprichting van een wasch- en bleekerij op Hattem. Waterkracht bleef nog in gebruik tot 1908/'09, toen er een stoommachine werd geplaatst. In 1928 werden de molengebouwen afgebroken. Alleen de waterval bleef bestaan.

De volgende afbeeldingen laten villa "Het Hattum" zien. Deze villa is in 1921 in opdracht van A.A. Theissing op het terrein gebouwd. De villa heeft verschillende eigenaren gehad, onder anderen H.J. Lutjens en Tijssen. In 1935 kocht mevrouw J.M. Cassa-van Leeuwen Boomkamp het landgoed met de villa. In  Zij had in de villa een opleidingscentrum voor huishoudelijk werk voor gestudeerde meisjes uit de hogere stand. 1938 werd de villa uitgebreid. In 1942 verhuisde zoon Jan Jacob Cassa met zijn gezin vanuit Scheveningen naar de villa in Vaassen. J.J. Cassa was in 1944 en 1945 burgemeester van Epe. Na de oorlog werd de villa verkocht aan tandarts D.J. Coster.

Later is de villa een centrum voor de sport geworden. Ook het Stichting Politievormingscentrum is korte tijd in het pand gevestigd geweest totdat in 1976 een felle brand de villa in de as legde. Het Politievormingscentrum is verhuisd naar villa "De Kroon" aan de Elspeterweg. Villa "Het Hattum" is herbouwd en werd weer als woning gebruikt.

Bronnen: W. Terwel, Vaassense Nijverheid en Industrie, Vaassen in oude ansichten, deel 2 van G.J. Palm, publicatie van René E. Taselaar "Cassa, Burgemeester van Epe in 1944 en 1945" en het boek 1100 jaren Vaassen. De meest recente foto van villa Het Hattum in dit artikel is gemaakt door Erik Peek fotografie.

Heggerenkweg

Twee foto's genomen op dezelfde plek op de Heggerenkweg (vroeger Veldweg). Het jaartal van de eerste en oudste foto is onbekend. De weg is nog onverhard en langs de percelen grenzend aan de weg loopt een haag ter afscheiding. De tweede foto is geschoten in 1975. Toen was de weg inmiddels verhard en voorzien van een trottoir en straatverlichting. Op de volgende twee foto's uit 1977 is de aanleg van de woonwijk Heggerenk te zien.

Hertenkampsweg 1

Aan de Hertenkampweg, aan het einde van de Prins Bernhardlaan, stond deze boerderij die vroeger behoorde tot de eigendommen van de Van Isendoorns, eigenaren en bewoners van kasteel de Cannenburgh. In 1964 ontstond brand in boerderij "De Wildbaan", inmiddels eigendom van de familie Weultjes. De boerderij is daarna volledig herbouwd, maar inmiddels al weer afgebroken. De familie Weultjes, eigenaar van het naastgelegen paardensportcentrum “De Cannenburgh” heeft enkele jaren geleden op deze plek een nieuwe woning gerealiseerd.

Hertenkampsweg 8

Aan de Hertenkampsweg, aan de rand van een onontgonnen gebied met de naam “Plakkerij, stond rond 1800 een arbeiderswoning.” Plakkerij betekent een plaats waar plaggen of plakken worden gemaaid of gestoken. In deze woning woonden jarenlang arbeiders die werkzaam waren bij de nabijgelegen papiermolen "De Citadel". In 1820 kocht Frederik van Isendoorn á Blois, eigenaar van kasteel de Cannenburgh, de woning met bijbehorende grond en ontwikkelde het tot een boerderij. In 1872 werd deze boerderij geveild en is daarna lang in eigendom geweest van de familie Weultjes. In 1958 werd de boerderij door brand verwoest en daarna herbouwd. Het bedrijf is in 1992 overgenomen door de familie Straatman.

Bronnen: Ampt Epe, Veldnamen in Nederland, M. Schönfeld.

Hindenhoek

In een open agrarisch gebied nabij de kruising van de Krugerstraat met de Dennenweg stond dit boerderijtje. In dit huisje woonde "kippendokter"Willem Langevoort. De boerderij moest verdwijnen vanwege de aanleg van een nieuwbouwwijk. Op deze plek loopt nu de Hindenhoek.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Vroeger en nu snelmenu