Ganzenebbeweg 3

Deze boerderij staat bekend als Ganzenebbe. Nebbe is een oude benaming van snavel. In 1832 heeft het Kadaster het stuk grond per abuis, als Ganzen Emmer genoteerd. In 1904 werd door de stichting "Het Hoogeland" uit Beekbergen deze hoeve met een aanzienlijke hoeveelheid land aangekocht. De stichting verpleegde bedelaars, landlopers en ontslagen gevangenen. De Ganzenebbe werd de tweede kolonie en bood van 1905 tot 1911 met 70 ha. onontgonnen grond voldoende werk aan daklozen. Het gebied bestond uit hakhout, bouwland, dennenbossen, weiland en tuin en stond in het regenseizoen vaak deels onderwater. Deze onontgonnen woestenij wilde men geschikt maken voor de landbouw, zodat de opbrengst per hectare grond veel aantrekkelijker zou worden. Voor de armen was het in ieder geval een voordeel dat ze onderdak en te eten hadden. Om voor genoeg slaapplaatsen te zorgen werd er naast de boerderij een aparte huisvesting dat plaats bood aan meer dan dertig zwervers.Op de oude ansichtkaart is dit gebouw naast de boerderij nog goed te zien.

Deze werkvoorzieningskolonie heeft niet lang bestaan. In 1911 werden de boerderij met toebehoren alweer verkocht aan een zekere heer Witkamp. In 1919 werd de gehele Ganzenebbe, onderverdeeld in 34 verkoopkavels, in het openbaar geveild. De tekst van de advertentie luidde: "De kapitale, rentegevende bouwplaats en heerboerderij met houten Noorsch landhuis, genaamd "De Ganzenebbe"". Daarna heeft onder andere de familie Mentink er jarenlang gewoond. De boerderij “De Ganzenebbe” bestaat nog steeds.

Bronnen: o.a. Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm en Gelderland in beeld.

Ganzenebbeweg 6

Hoeve "De Mol". Een fraaie boerderij uit 1812, een zgn. hallenhuisboerderij met hoge rieten wolfdak en vensters met luiken en 6-ruitsschuiframen. De boerderij is een rijksmonument.

Links een foto uit 1966 van de voorgevel en rechts een foto uit 2002.

Gortelseweg

Deze ansichtkaart is een foto van een vrijstaand huis aan de Gortelseweg dat vroeger de naam "Hans en Grietje" droeg en werd bewoond door W. van Leggelo. Het huis staat er anno nu nog steeds maar is vanaf de weg niet meer zichtbaar.

Gortelseweg 14

Bij de wasserij aan de Gortelseweg staan twee woningen die al decennia worden bewoond door directieleden van het bedrijf. Op de oude foto, waarvan het exacte jaartal niet bekend is, staat een fraaie auto op de oprit. De tuin lijkt net aangelegd dus waarschijnlijk is het huis recent gebouwd. De woning werd in de jaren '50 bewoond door de fam. Gemke. Zij waren familie van directeur Jaspers. Toen zij emigreerden is de woning zo'n tien jaar door dokter Schermers en zijn familie bewoond. Zij woonden eerst in de witte boerderij aan de Dorpsstraat 71.

Verderop is de andere woning te zien en de schoorsteen van de wasserij de Rollekoot.

Gortelseweg 16

Dit is de andere woning die bij de wasserij van Jaspers staat. Op de oude foto uit omstreeks 1935 staat wederom een fraaie automobiel voor de deur. Op de recente foto is te zien dat de omgeving rondom de woning evenals rondom de wasserij vrij onverzorgd is. De begroeiing kan vrijuit woekeren.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2