Wijkverpleging voor Vaassen, Emst en Wenum

wijkverplegingwijkverpleging2

"Ter vergadering in het Hotel “De Cannenburch” op 23 April j.l., onder leiding van onzen Beschermheer, Jhr. M. J. Th. van de Poll, is opgericht: eene onderafdeeling van “Het Groene Kruis” te Vaassen, n.l. eene “Wijkverpleging voor Vaassen, Emst en Wenum”." Deze tekst, opgesteld in 1912, treffen we aan op één van de documenten die aan het museum zijn geschonken. In een propaganda blad van het Groene Kruis lezen we de volgende tekst: "Hoe zullen wij een verpleegster in huis krijgen? Verplegen, we zeiden het reeds, is kunst, en kunst moet betaald worden. De rijke kan zich de weelde eener verpleegster veroorloven, maar de gewone burger…!"

Een onderwerp dat ruim honderd jaar na dato weer actueel is. In het jaarverslag van het Groene Kruis uit het oprichtingsjaar staat onder meer vermeld dat voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen de hooggeachte Beschermheer met een blijmare kwam. H.M. de Koningin had "eene jaarlijkse bijdrage ad 100,00 gulden" toegezegd. Dankzij deze bijdrage konden 47 bewoners van Gortel en Niersen als lid "der vereeniging" worden beschouwd.