Kasboek Sint Ursulagilde

ursula2ursula

Dit is een kasboek dat het Sint Ursulagilde uit Vaassen bijhield van alle bijdragen die werden geleverd aan de bevolking. Mensen die minder bedeeld waren, hulp nodig hadden werden bijgestaan door het Sint Ursulagilde. Alle uitgaven werden in sierlijk handschrift opgetekend in het kasboek. De tweede foto laat een bladzijde uit het boek zien uit 1768.

Het Sint Ursulagilde bestaat vandaag de dag nog steeds.