Raam Hotel Cannenburgh

raam hotelHotelCannenburgh

Dit gebrandschilderde raam zat tot midden jaren '60 boven de toegangsdeur van hotel de Cannenburgh. Daarna zijn de ramen en kozijnen aan de zijde van de Dorpsstraat vervangen door grote puien. Op de uitsnede van een ansichtkaart uit de jaren '20 is het raam goed te zien.

Antiekhandel A. de Ruiter heeft het raam aan het museum in bruikleen gegeven zodat dit stukje vaassense geschiedenis weer voor iedereen zichtbaar is.