Maalsteen

maalsteenDeze maalsteen is gevonden tijdens een opgraving van een grafheuvel aan de Elspeterweg. In dit gebied zijn Celtic fields aanwezig en 10 grafheuvels.

Datering: IJzertijd en Bronstijd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)